Anayasa Komisyonu

11 Aralık 2019

Komisyonun görev ve amacı:

Ülkemizde yeni bir Anayasa yapımına duyulan ihtiyacın karşılanmasına dair mukayeseli çalışmalar yapmak. Bu hususta kamuoyu oluşturulması için olabilecek faaliyetleri tespit ile Parti vizyonunu oluşturmak.

Dünyadaki başkanlık sistemlerini karşılaştırmalı inceleyerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yanlış ve aksayan yönlerini tespit ile tümden değiştirilmesi ya da revizyonu ihtiyacının bulunup bulunmadığı hususunda araştırmalar yapmak ve bu hususta Parti vizyonunu oluşturmak.