ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

11 Aralık 2019

“Yeni Siyaseti Oluşturmak” Amacıyla Kurulan Merkez Parti Çalışma Komisyonları’na Katkı Sunulması İçin Milletimize Davet!

Ülkemizde geçmişten bugüne devlet yönetimi her yönden bozulmaya maruz kalmış, tıkanma noktasına gelmiştir. Fertten başlamak üzere en büyük ölçeğe kadar sosyal yapı bozulmuş, insan hakları ve özgürlükler büyük yaralar almış, iktidar sahipleri ve onlara yakın olanlar dışında halk yoksulluk içine düşmüştür. 2017 yılında yapılan Anayasa referandumuyla kuvvetler ayrılığının tamamen ortadan kaldırılarak iktidarın tek elde toplanması bu sorunları daha da ağırlaştırmıştır. Milletimiz çağdaş uygarlık düzeyinden gittikçe uzaklaştırılmaktadır. Tüm bunlar, mevcut sistemin sağlıklı şekilde işlerlik kazanması ihtiyacının ötesinde meşru siyaset zemini içinde topyekûn bir yenilenme ve dönüşüm yolunda çözüm arayışlarını doğurmaktadır.

“Önce İnsan” diyerek çıktığımız siyaset yolunda bu hususta sorumluluk almayı bir görev kabul ediyoruz. Bu kapsamda Merkez Parti, Türkiye ve Dünyada gelişen koşulları analiz ederek, demokrasi ve özgürlüklerin, hukuk devleti ve adaletin, kardeşlik ve eşitliğin, toplumsal barışın, insan onurunu koruyan yeni siyaset anlayışının geliştirilmesi, herkesin yararına bir düzenin tesisi için görüş, inisiyatif ve faaliyetleri oluşturmak üzere Çalışma Komisyonları kurmaktadır.

8 ana komisyon 18 alt ihtisas komisyonu olmak üzere 26 adet Çalışma Komisyonu, alanında uzman yeterli sayıda kişiyle ve Merkez Parti Danışma Kurulu üyelerinin koordinasyonuyla çalışacaktır. Komisyonlar, raporlarını sosyal medya duyurusuyla yapılan bu davet sonucu komisyon üyesi olmayan kişilerden gelecek katkıları da dikkate alarak hazırlayacaktır. Komisyon çalışmalarında ve sunulacak katkıların değerlendirilmesinde, meşru ve legal siyaset çerçevesi içinde ülke sorunlarının tespiti ve çözümü eksenli olmasına dikkat edilecektir.

Komisyonların raporları hazırlandıktan sonra kamuoyuna bir bildiri hazırlanacaktır. Müteakiben, Komisyon raporları doğrultusunda her siyasi platformda halkımızın bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gündem oluşturulması için faaliyetler yürütülecektir.

Bu çalışmayla ülkemizin geçmişten gelen kronik ve bilinen sorunlarını yeniden keşfetme iddiasında değiliz. Şu var ki, ülkemizde yönetim sistemi değişmiş olup, yeni sistemin ağırlaştırmakla kalmayıp yenilerini eklediği problemleri çözümleriyle beraber ortaya koyan bir muhalefet bulunmamaktadır. Ülkemiz çok derin sıkıntıların pençesinde kan ağlarken kamuoyu ve muhalefet, kişi ve grup çıkarlarının odağında olduğu yapay gündemlerle oyalanmaktadır. Çarenin ise eski siyaset diliyle değil, toplumsal mutabakatla yeni bir siyaset anlayışı geliştirmekte olduğuna inanıyoruz.  Anılan Komisyonlarla bu yapay gündemlerden uzak olarak, değişen sistemle birlikte ülkenin iyice içine sürüklendiği bataklıktan kurtulması için, meşru siyaset zemininde çare aramak amaçlanmıştır.

“Ülkem için dertleniyorum, çare bulunmasına katkı sunmak istiyorum” diyen, parti üyesi olsun olmasın herkesin aşağıda isim ve görevleri belirtilen çalışma komisyonlarıyla fikrini, bilgisini veya tecrübesini paylaşması bizim için büyük önem arz etmektedir. Ortak akılla yeni siyasetin oluşturulması için çok değerli olan katkılarınıza şimdiden teşekkür ederiz.

Not: 1. Çalışma Komisyonlarına bilgi, fikir ve tecrübesiyle katkı sağlamak isteyenlerin, paylaşımlarını Merkez Parti internet sitesi ana sayfasında bulunan e-posta adresine (merkezparti@merkezparti.org.tr), ilgili Komisyonun adını yazarak göndermeleri gerekmektedir.

2. Paylaşımların vatandaşlarımızı bilgilendirme, kamuoyunda farkındalık oluşturma amacına yönelik, kısa ve özlü şekilde olması, uzun ve kapsamlı paylaşımların ek doküman olarak gönderilmesi, paylaşımlarınızdan en etkili şekilde istifade edilmesini sağlayacaktır.

3. Paylaşımcılarla etkileşim sağlayabilmemiz için dileyenler irtibat bilgilerini eklemelidir.

 

1. İnsan Hakları ve Özgürlükler Komisyonu

2. Demokrasi Komisyonu

3. Anayasa Komisyonu

4. Hukuk, Yargı ve Adalet Komisyonu

5. Toplumsal Barışın Sağlanması Komisyonu

6. İhtisas Konusu Alt Komisyonlar

7. Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Komisyonu

8. Medya ve Tanıtım Komisyonu

9. Parti İçi Eğitim ve AR-GE Komisyonu