Genel Başkan Prof. Abdurrahim Karslı’dan kamuoyuna duyuru

24 Mayıs 2018

Kamuoyuna Duyurumuzdur
İçte ve dışta silahların yeniden konuşmaya başladığı bir ortamda Merkez Parti olarak kamuoyuyla fikirlerimizi paylaşmak ve haksız yere şehit edilen güvenlik görevlileri, vatandaşlarımızın katledilmesi ile ilgili rahatsızlığımızı açıklama toplantısı ve bir basın bildirisi şeklinde sizlerle paylaşmak istemiştik.

Bunun için günlerden beri genel merkez ve istanbul il teşkilatı olarak yetkili mercilerle görüşmemize rağmen gerekli izni bugüne kadar alamadık. Güvenlik görevlilerini ve kamu mercilerini suçlamak maksadıyla söylemek istemiyorum fakat kamu kurumlarının hassasiyetini nazara almak bizim için bir vazifedir diye düşünüyorum.

Bu sebeple bir önceki hafta cumartesi günü gerçekleştiremediğimiz, bu cumartesi günü Üsküdarda yapmak istediğimiz yürüyüş ve basın açıklaması programını iptal etmek mecburiyetinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Üzülerek belirtmek istiyorum ki; AKP sadece kendi partisini değil Türk siyasetini düzenlemekte. AKP’nin oyun planında ne varsa; elinde bulundurduğu güçlü basın sayesinde kamuoyuna bu anlatılmakta daha sonrasında bu oyun planı ‘gerçekmiş’ gibi halka kabul ettirilerek sonuçlar buna göre elde edilmektedir.

Mesela yıllarca Türk Milletine çare diye anlatılan ‘çözüm süreci’ partimizce;

Mahiyetinin bilinmemesi,
Muhatabının yanlış olması,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları ve Türk Milletiyle paylaşılmaması,
Hepsinden daha önemlisi ‘hukuki bir zemini olmaması ve yetkili kurumlarca takip edilmemesi’ sebebiyle tenkit edilmiştir.
Ayrıca bu süreç içinde PKK’nın, diğer terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine gelişip palazlandığı faaliyet alanlarını ve imkanlarını geliştirdiğini daha önceki konuşmalarımızda ifade etmiştik. Hatta yurtdışı terör örgütlerinin dahi, memleketimizi bir lojistik üs haline getirdiği Suriye’de devam eden savaş halinin Türkiye’den beslendiği ve bu savaş halinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tutumu sebebiyle bir gün Türkiye’ye de taşınacağını ifade edilmiştik.

Terör artık sınırlarımız dışından Türkiye’ye taşınmıştır
Bugün geldiğimiz noktada maalesef terör azmış, ‘şehitler gelmiyor’ diye yıllardır milletimize anlatılan zeminde geçen zamandaki azan terör sebebiyle şehit cenazeleri artmış, sınırlarımız dışındaki terör Türkiye’ye taşınmıştır.

Şimdi gelinen noktada Türk vatandaşları birer birer katledilirken sonucu belli olmayan sadece kamuoyunun gözünü boyayan operasyonlara hız verilmiştir.

Önümüzdeki günler için hazırlanan kurgu şudur:
‘Koalisyonu denedik olmadı görüntüsü vermek, erken seçim kararı almak, HDP’yi yapılan operasyonlarla gözden düşürmek, HDP’ye ve MHP’ye giden oyları geri alıp AK Parti’yi tekrar iktidar yapmak.’ Kısaca kaosu çözüm çaresi olarak sunup tek başına AKP iktidarının gerekliliğini millete anlatmaktır. Yani bütün bu oyunlar, ‘kan ve gözyaşıyla beslenen planlar’ AKP’yi yeniden tek başına iktidar kılmak içindir.

Oyunları ve Türk siyasetini dizayn eden ise AKP gibi, IŞİD gibi, PKK gibi birçok kurum ve kuruluşu da kullanan ve dizayn eden ‘üst akıl’ iradesini gerçekleştirmektedir.

Prof. Dr. Abdurrahim Karslı
Merkez Parti Genel Başkanı