Merkez Parti’den Sert Tezkere Açıklaması

31 Mayıs 2018

BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE
Türkiye bugün tarihinin en vahim durumu içine sürüklenmiştir.
Türkiye’yi bölmeyi ve parçalamayı hedefleyen küresel güçlerin bir politikası olan Büyük Ortadoğu Projesi son aşamasına getirilmiştir. Türkiye Ortadoğu iç savaşında etnik ve mezhepsel sebepten terör örgütleriyle bütünleştirilmiştir.

Türkiye, Ortadoğu’nun kanlı coğrafyasında yaşanan kanlı vahşet içine büyük güçler tarafından planlanan ve dayatılan “Savaş Tezkeresi” ile çekilmektedir.

Eşbaşkanlığı Türkiye tarafından yapılan Büyük Ortadoğu Projesinin gereği olarak oluşturulan IŞİD, El Kaide/El Nusra gibi terör örgütleri bahanesiyle sonu gelmeyecek ve sonuçları çok ağır olacak bir büyük savaşa sokulmak istenmektedir.

Geçmişten geleceğe doğru uzanan insanlığın; Müslüman dünyada bilerek, amaçlı ve kasten yaşatıldığı bu kanlı vahşetine Türkiye Savaş Tezkeresi ile ortak olacaktır.

Siyasi iktidar tarafından IŞİD, El Kaide/El Nusra gibi terör örgütlerine ağır silah dâhil savaş araç ve gereçleri sağlanan terör örgütüne karşı şimdi savaş konumuna gelmiştir.

Tüm bu terör örgütlerinin yerleştiği Türkiye’nin böyle bir savaş politikası ile iç güvenliğinin kalmayacağı, yaşanmaz bir hale geleceği açıktır.

Bu Savaş Tezkeresi; Türk Milletine, İslam dünyasına ve dünya insanlığına karşı bir suikasttır, bir cinayettir.

Bu Savaş Tezkeresi; Suriye’de ne yapılacağının değil, Türkiye’nin nasıl kanlı bir ülke haline getirileceğinin tarihi sorumluluğunu taşıyacaktır.

Siyasi iktidar, Siyasal İslam’ın en radikal, en ölüm tutkunu IŞİD’e her türlü desteği vermiştir; böyle bir durum karşısında siyasi iktidarın terörle mücadele için Tezkere çıkarmaya yönelmesi inandırıcılıktan uzak olduğu kadar, küresel güçlere ülkemizi teslim ettiğinin ilanıdır.

Küresel güçler 20. yy ‘da İslamiyet’i en kanlı bir din olarak gösterme çabasına girmiştir; terör örgütlerinin besleyicisi olarak tüm dünyaya algılandırma peşindedir.

Öyle mesafe alındı ki Ortadoğu-İslam Alemi denince tüm dünya insanının aklına vahşet, ateş ve kan gelmektedir. Ne yazık ki siyasi iktidar Savaş Tezkeresi ile bu algılanmaya en büyük desteği vermektedir.

Aslında İslam adına terör olmaz, kan dökülmez, inanç farklılıkları ve mezhep farklılıkları nedeniyle insanlar öldürülmez; insanın en temel hakkı olan yaşama hakkına son verilmez. Siyasi iktidar bu Savaş Tezkeresi ile bu kutsal değerleri inkar ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Türkiye her şeyden önce iç ve dış güvenliğini sağlamak zorundadır. Kendi milli iç ve dış güvenliğini sağlayamayan bir siyasi iktidar Savaş Tezkeresi ile sınır ötesi bir harekâta ve küresel güçlerin askerlerinin Türkiye’de konuşlanmasına izin vermeye kalkışması Türk Milletine yapılabilecek en büyük ihanettir:

Tarih bunu yazacak failleri vatandaş vicdanında ve yargı önünde sorgulanacaktır.

Ey insanlığa hoşgörü ve adaleti ile ün salmış Türk Milleti, İslam Alemi; insani açıdan bu kanlı savaşa dur deyin, dünyevi ve uhrevi vebal altına girmeyin; Biz kendi Ülkemizdeki terörü durduramamış haldeyken, neden sınırlarımız ötesindeki terör ile uğraşıyoruz. Kendi sınırlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini düşünmeli ve korumalıyız. ABD ve İngiltere kendilerine dokununcaya kadar yıllardır var olan kendilerinin kurdurduğu bu terör örgütlerine ses çıkarmadılar. Bir Ülkedeki terör uluslar arası operasyonlarla değil, o ülkenin iktidarı kuvvetlendirilerek halledilmelidir. Şu anda yardım etmek istediğimiz Irak, Suriye ve oradaki yardım talep eden güçler, şimdiye kadar Türkiye ile hep ihtiyaç olunca yakınlaşmış, kuvvetlenince münasebetlerini bozmuşlardır. Dolayısı ile hukuken ve vicdanen bunlar için TÜRK ASKERİNİ ÖLDÜRTMEYE gerekçe yoktur.

Savaş Tezkeresine hayır deyin, karşı durun.

Ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu’da akan kanın, akan gözyaşlarının durdurulması, barış ve huzurun yeniden inşası için Merkez Parti olarak başta milletvekillerimizin ve hangi etnik kültürden ve inançtan olursa olsun bütün Türk Milletinin Savaş Tezkeresine karşı olmasını önemle vurguluyoruz.

SAYGILARIMIZLA
MERKEZ PARTİ