İhtisas Konusu Alt Komisyonlar

11 Aralık 2019

Komisyonun görev ve amacı:

Devlet yönetiminin her alanına ilişkin kronik ve güncel sorunların çözüm yollarının araştırılmasıyla, yazılışından sonra geçen sürede ülkemizde ve Dünyada yaşanan sosyal-siyasal gelişmeler doğrultusunda Partimizin nitelikli şekilde hazırlanmış Programının gözden geçirilerek gerekiyorsa düzenlemeler yapılması için aşağıdaki (ve diğer) konularda teknik alt komisyonlar vasıtasıyla çalışma yapmak.

 • Eğitim Politikaları
 • Kültür ve Sanat
 • Dış Politika (Uluslararası İlişkiler)
 • Sağlık Politikaları
 • Bilimsel Çalışmalar, Üniversite ve YÖK
 • Ekonomi, Maliye
 • Milli Savunma ve Güvenlik (İç ve Dış Güvenlik)
 • Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Suçlulukla Mücadele
 • Tarım, Hayvancılık ve Orman
 • Yerel Yönetimler, Şehir Planlama, İmar ve Çevre Koruma
 • Doğal Afetlerle Mücadele
 • Göç ve İlticanın Devlet ve Toplum Hayatına Etkileri
 • Din, Devlet ve Toplum İlişkileri
 • Sanayi, Teknoloji, İhracat, İthalat, Turizm ve Kalkınma
 • Enerji ve Doğal Zenginlikler
 • Sosyal Devlet (Sosyal Güvenlik ve İstihdam Politikaları, Yoksulluk, Engelliler vs.)
 • Toplumun, Özellikle Gençlerin Uyuşturucu ve Diğer Zararlı Alışkanlıklardan Korunması
 • Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği ve Ailenin Korunması