İnsan Hakları ve Özgürlükler Komisyonu

11 Aralık 2019

Komisyonun görev ve amacı:

Ülkemizde yaşanan mağduriyetlerin, toplumsal olarak dışlanmış, ötekileştirilmiş, ayrımcılığa uğramış tüm kesimlerin durumlarını tespit etmek. Bunların meşru siyaset zemininde tartışılması, kamuoyu oluşturularak gündeme getirilmesi ve idari-hukuki-siyasi yollardan çözüme ulaştırılması için olabilecek faaliyet alanlarına dair çalışmalar yapmak ve bu hususta Partimiz için etkili bir söylem geliştirmek.

Düşünce, ifade, basın, toplantı ve protesto özgürlüğü, adil yargılanma ve eğitim hakkı, özel yaşamın ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin korunması gibi anayasal hak ve özgürlüklerin idarenin işlem ve uygulamalarıyla ihlallerine mukabil, Partimizin etkili karşı duruşunu ve çözüm yollarını gösteren söylem ve faaliyetlerinin oluşturulması için çalışmalar yapmak.