Parti İçi Eğitim ve Ar-Ge Komisyonu

11 Aralık 2019

Komisyonun görev ve amacı:

Partimizin kurumsal, teknik ve insan kaynağı yönlerinden geliştirilmesi, siyasi partilere ilişkin mevzuat, Partimizin program, tüzük ve yönetmelikleri, diğer kurum ve kuruluşlarla yazışmalar ve adab-ı muaşeret konularında parti içi eğitim faaliyetlerine ilişkin çalışma ve planlamalar yapmak.