Yazılı ve Görsel Basın

22 Mayıs 2018

Basın özgürlüğü ilkesi, Anayasanın vazgeçilmez kuralladır. Özgürlükçü, demokratik ve insan haklarına dayalı ve saygılı rejimlerde kitle iletişim araçları, toplumun vazgeçilmez öğeleridir. Halkın devlet yönetiminde söz sahibi olabilmesi, iç ve dış olayları eksiksiz öğrenebilmesi, olup biten her şeyden haberdar olması gerekir. Bunu sağlayacak en önemli araç da görsel ve yazılı basındır.

Bu özgürlüğün amacı; doğru ve gerçek bilgileri kamuoyuna ulaştırmaktır. Halkı aydınlatma, çeşitli sorular üzerinde kamuoyunu düşünmeye sevk etme, tartışmalar açma, bilinmeyenleri araştırıp ortaya çıkarma basının en önemli görevleridir. Böylece toplumda çağdaş ve demokratik bir toplum düzeni yaratılmasında adımlar atılmış olacak, halka ulaştırılmasına toplum yararı olan bilgiler, olaylar ve olaylar hakkında düşünenler basın aracılığıyla aktarılacaktır. Böylece basın kamuoyu sağlayarak yöneticiler üzerinde halkın denetimini de sağlamış olacaktır.

Partimiz, vatandaşımızın, özgür haber alma ve düşüncelerini yansıtma hakkını tesis eden özgür basının, anayasal ve yasal çerçevede ele alarak medyanın ifade özgürlüğüne getirilen ve demokratik toplum düzeniyle bağdaşmayan yasak ve
cezaların kaldırılmasını, basın çalışmalarının çağdaş uluslararası ölçülere uygun şartlarda çalışmasının önündeki engellerin kaldırılmasını sağlayacak, özgürlüklerini titizlikle koruyacaktır.

Ancak, özel ve aile hayatına ve meskene müdahalelere, inanç, şeref ve haysiyete yönelik tecavüzlere, söz ve hakaretlerin zararlı yorumlarına, özel hayata ilişkin ve başkasını ilgilendirmeyen haberler yayılmasına, her türlü izleme, gözleme ve baskı altında tutma hareketleri gibi kişi hakları ile toplumu tahrik edecek, dinsel ve etnik çatışma oluşturacak, kargaşa yaratacak haber, görüş ve ifadelerin basın özgürlüğünden sayılmayacağını düşünüyoruz.

Partimiz iktidarında, basının sorumluluklarını daha etkili biçimde yerine getirmesi için gerekli tüm imkanlar kullanılacak, üstlenmesi gerekli işlevlerin doğru noktaya oturtulması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak, basının kendi alanları ile ilgili olmayan alanlarda faaliyet yürütmeleri ve tekelleşmelerine fırsat tanınmayacaktır.

Başta basın ahlakı olmak üzere ulusal ve uluslararası basın normlarına uygun olarak basının kendi denetimini yapması yanında, hukuksal yasalar denetimi de olacaktır.