VİDEO

E-Bülten listesine kayıt olarakyeniliklerden haberdar olun

Kentleşme kavramı, ekonomik ve sosyal çevresel boyutta belli dengeleri gözeten, bölgesel ve küresel kalkınma görüşü (ufku) ile uyumlu ve bu görüşe etkin bir şekilde katkı sağlayabilen çok boyutlu bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Bu

İNCELE
Kent ve Konut Politikası

Tarihin başlangıcından beri Türkler sosyal yardımlaşma ile dayanışmayı esas alan bir hayat tarzı sürdüre gelmişlerdir. Böyle bir hayat tarzını benimseyen milletin vücut verdiği devletin de “sosyal devlet” niteliklerine sahip bir devlet olacağı şüphesizdir.

İNCELE
Sosyal Politikalar

İnsan hak ve özgürlükleri, insanlığın yüzyıllar boyu süren mücadeleleri sonucu elde ettiği kazanımlar olup, demokrasinin temelini oluşturur. Toplumun en önemli güven unsuru, içinde yaşayan bireylerin kendi hak ve hürriyetlerine saygı duyulduğuna olan inancıdır.

İNCELE
Temel Haklar ve Siyasi İlkeler

Basın özgürlüğü ilkesi, Anayasanın vazgeçilmez kuralladır. Özgürlükçü, demokratik ve insan haklarına dayalı ve saygılı rejimlerde kitle iletişim araçları, toplumun vazgeçilmez öğeleridir. Halkın devlet yönetiminde söz sahibi olabilmesi, iç ve dış olayları eksiksiz öğrenebilmesi,

İNCELE
Yazılı ve Görsel Basın

İnsanlığı çevre sorunlarıyla ilgilenmeye iten nedenler olarak; çevre üzerindeki baskının giderek ağırlaşması, doğal kaynakların tükenme noktasına gelmesi, sel, kuraklık, orman yangını gibi yıkımların çoğalması, karbondioksit emisyonunun sürekli artış göstermesi, ozon tabakasının incelmesi, iklim

İNCELE
Doğaya ve Çevreye Saygı

Ekonomik ve finansal küreselleşme, özellikle kalkınmakta olan ülkeler için bazı fırsatlar vermiş olmakla beraber; milli ekonomilerin sürdürülebilir büyüme, yoksulluğun azaltılması, gelir dağılımında adaletin gözetilmesi, sosyal refahın korunması, istihdam oluşturulması, kara paranın önünün kesilmesi,

İNCELE
Ekonomi

Bilim ve teknoloji politikaları, bütün dünyada ülkelerin refah seviyesini doğrudan etkileyen ve siyasi gidişine yön veren, gelişim ve değişim şartları ortaya çıkaran politikalar olmuştur. Teknolojinin bu etkinliği nedeniyle bütün ülkeler teknolojiyi üretmek, elde

İNCELE
Araştırma, Bilim ve Teknoloji

Eğitim, genel anlamda, bireyi, toplumun yararlı ve bilgili bir üyesi haline getirerek daha iyi bir gelecek inşası için katkıda bulunacak, toplumu geliştirme projeleri üretip bunları hayata geçirecek yetenek ve yeterlilikte şekillendirmeyi amaçlar. Dünyamızda

İNCELE
Milli Eğitim ve Kültür

Merkez Parti tüm öz kaynakları ve dinamikleriyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dünya politikasında ağırlıklı bir ülke olduğuna inanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti dünya üzerindeki rolünün gereğini yerine getirmek ve bu rolün gereği olarak da kendine ve

İNCELE
Dış Politika

Kamu yönetimi, devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesine ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün ve hizmetlerin üretilip sunulmasına ilişkin anayasa ve yasalarla belirlenen bir sistemdir. Kamu yönetimi sistemi halk, örgüt, norm

İNCELE
Kamu Yönetimi ve Denetimi

Esaretten kurtulmak için CESARET TÜRKİYE!

Prof. Dr. Abdurrahim Karslı