1. Olağan Genel Kurul çağrısı

31 Mayıs 2018

Merkez Parti 1.Olağan Genel Kurulu, 25 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 11.00’de Genel Merkez toplantı salonunda yapılacaktır. Genel Kurul’da Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçimleri yapılacaktır. Genel Kurul aşağıdaki gündemle toplanacaktır :

GÜNDEM

Açılış

1.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2.Divan ve Üyelerinin seçimi

3.Seçim Tasnif Komisyonu seçimi

4.Genel Başkan seçimi

5.Merkez Yürütme Kurulu seçimi

6.Yüksek Disiplin Kurulu seçimi

7.Dilek ve temenniler