Aydınlı: ‘Köylü milletin efendisidir’ sözü unutuldu

24 Mayıs 2018

Merkez Parti Genel Sekreter Vekili Abdullah Aydınlı, Atatürk’ün “Köylü Milletin Efendisidir” sözünün günümüzde unutulduğunu belirterek, ihmal edilen tarımın can çekiştiğini söyledi.
Tarımın Türkiye için yaşamsal bir sektör olduğuna dikkat çeken Aydınlı, yapısal problemlerinin çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Aydınlı, “Türkiye tarımında işletme sayısı 4.5 milyon civarındadır. Halbuki Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bu sayı 1 milyon civarında idi. Bu sayının bugün ya o yıllardaki sayı civarında ya da daha az olması gerekirdi. Çünkü 4.5 milyon tarım işletmesi başına ortalama 55 dekar civarında bir arazi düşmektedir ve bu araziler en az 5-6 parçadır. Miras hukukunun düzenlenmemesinden kaynaklanan bu sorun tarım işletmelerinin “ticari tarım” yapmayıp “geçimlik tarım” yapmasına neden olmaktadır. Bu işletmeler geçimlik tarım yaptıklarından bir ölçüde toprağa bağlı kalıp genel ekonomiye yeterince katkı yapmamaktadırlar” dedi.

Ziraat Mühendisleri tarıma katkı yapamaz duruma gelmişlerdir

Aydınlı, tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdilerin mühendislere ve tarım teşkilatlarına danışarak değil, günü kurtarabilmek için başta komşudan, akrabadan, ya da kredili satan kişi veya kurumlardan sağlandığını aktardı.

“Siyasi tercihler sonucunda ihtiyacın çok üzerinde Ziraat Fakültesi açılmış, birçok Ziraat Mühendisi buralardan mezun olmuş ve bu mezunlara kamu kesiminde istihdam olanağı verilmemiş, özel sektörde ise yeterince iş alanı açılamamıştır. Neticede işsiz veya başka alanlarda çalışan Ziraat Mühendisleri Türk tarımına yapmaları gereken katkıyı yapamaz duruma gelmişlerdir” diye konuştu.

Aydınlı, şu ifadelere yer verdi:

“Tarıma girdi sağlayan, tarımsal ürünleri üreticilerden satın alıp bir ölçüde pazar garantisi sağlayan kurum ve kuruluşlar can çekişmektedir. Bunun en önemli nedeni 1980 sonrası uygulanan yanlış politikalardır. Bu dönemle birlikte. Öte yandan kısmi özerkleşmeye karşın günümüzde olduğu gibi hükümetlerin yıllardır bunların yönetimlerine müdahalesi sürmektedir. TMO, TEKEL ve ÇAYKUR gibi kuruluşlar da özerk olmadıklarından popülist politikalardan ötürü verimli çalıştırılamamış ve tarımsal desteklemede günümüzde görevini yapamaz duruma getirilmişlerdir. Hatta bu kuruluşlar kamuoyunda tartışılarak ve üzerlerinde pazarlıklar yapılarak önkoşullu olarak IMF gözden geçirmesine konu olmuşlardır. Atatürk’ün “Köylü Milletin Efendisidir” söylemi günümüzde unutulmuş, ülkemizde ihmal edilen ve tutarlı tarım politikalarıyla desteklenmeyen tarım, gelir dağılımında en kötü durumda olan sektör haline gelmiştir.”