AYM’ye olan 95 bin başvuru, hak ihlallerinin fazla olduğunu gösterir

26 Nisan 2022

Merkez Parti Genel Başkanı Prof.Dr. Abdurrahim Karslı, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın “Önümüzde 95 bin başvuru var, acilen müdahale etmek gerekiyor” açıklamasının ciddi tehlikelere işaret ettiğini söyledi. Karslı, “Açıklama, Türkiye’de hak ihlallerinin oldukça fazla olduğunu gösterir. 95 bin bireysel başvuru demek, AYM’de 95 bin dava olduğu anlamına gelir. Bu şunu gösterir Türkiye’de hak ihlalleri çok fazla oluyor. Dolayısıyla dava sayısını dolayısıyla bireysel başvuru sayısını azaltmak için hak ihlallerini azaltmak gerekmektedir” dedi.

 

Genel Başkanımız Karslı’nın ifadeleri şöyle:

Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın 95 bin bireysel başvuru açıklaması var. Bu beyanat ciddi tehlikeler içeriyor. Çünkü Türkiye’de hak ihlallerinin oldukça fazla olduğunu gösterir. 95 bin bireysel başvuru demek, 95 bin dava olduğu anlamına gelir. Bu şunu gösterir Türkiye’de hak ihlalleri çok fazla oluyor. Dolayısıyla bu dava sayısını dolayısıyla bireysel başvuru sayısını azaltmak için hak ihlallerini azaltmak gerekmektedir. Başka türlü bu işin içinden çıkamazsanız. Bu beyanat şu demektir: Türkiye’de her hukuki ihtilafta mutlaka hak ihlali var ve mutlaka Anayasa Mahkemesi’ne götürülüyor. Ülkemiz açısından iyi bir hal değil, ciddi bir sorun demektir. AYM’ye müracaat sayısını azaltmamız gerekir. Bunun için de ihlallerin kaynağından yani dava görülürken mümkün mertebe az olmasını temin etmeye çalışmak lazım. Bunun yolu da doğru ve adil bir yargılamadan geçer. Çünkü verilen hüküm tarafları tatmin etmelidir. Verilen hüküm insanları tatmin etmiyorsa, adil görülmüyorsa bu kez başka kanun yollarını arıyor insanlar. İşte bu başka kanun yollarını, çareleri ararken AYM akla geliyor. Hatta AYM’den bir sonuç alınamadığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne müracaat ediyor. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne müracaat açısından da dünyada en ön sırada geliyor. Bu durum Türkiye’deki yargılamalarda hak ihlallerinin çok olduğunu gösterir. Ciddi ve tehlikeli bir durum demektir.