Başar: ” Kadının Toplumsal ve Siyasi Hareket İçinde Yer Alması Kaçınılmaz”

30 Mayıs 2018

Merkez Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Mehlika Başar yaptığı açıklamada, ”Kadın, siyasette belirleyici bir çoğunluğa ulaştığında bu ülkede anaların ağlamasını ne demek olduğu daha iyi anlaşılacaktır ve gerekli çözümler oryaya konulabilecektir” dedi

Merkez Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Mehlika Başar’ın mesajı şöyle:

“Merkez Parti Kadın Kolları olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
Kadın Kolları faaliyetlerinin amacı:
Türkiye’nin yeniden kurtuluş hareketini başlatan partimize, Anadolu kadını olarak
üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirebilmek kaçınılmaz bir vatan borcudur. İdeolojiye değil
hizmeti ,partiyi değil insanı merkeze alan katılımcı bir siyasetin adresi olanPartimizi, ülkemizde
yaşayan herkesi ‘biz bir aileyiz’ şuuruyla kucaklama sorumluluğunu taşımaktadır.
Türk Milleti, Osmanlı imparatorluğu’nun yıkılışından sonra, iç ve dış düşmanlarına rağmen
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının liderliğinde bağımsız, çağdaş, demokratik, laik, sosyal bir
hukuk devleti kurmayı başarmıştır.Özellikle yakın siyasi süreçte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
‘Kuruluş politik Felsefesi ‘, amaçlı bir yozlaşma ile hedefinden saptırılmış emperyalizm ve iç
işbirlikçileriyle denetim ve güdüm altına sokulmuştur.
Bugünkü siyasi yapı,iktidar ve muhalefetiyle ülkemizin sorunlarını çözemediği gibi,toplumsal
uzlaşmayı ve barışı sağlayamamış, etnik ve kültürel ayrışma millet ve vatan bütünlüğümüzü tehdit
eder boyuta uzanmıştır.

Günümüzde, ülkemiz insanlarının çok büyük bir çoğunluğu sokakta ,iş yerinde ve hatta
konutlarında can ve mal güvenliği endişesi içinde yaşar hale getirilmiştir .Uyuşturucu kullanımı ve
şiddet artmış, özellikle kadına yönelik şiddet ve taciz yaygınlık kazanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada bir ilk
gerçekleştirilerek Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiş, ülkesinde aktif siyasette rol alması
ve ülke yönetinimde söz sahibi olması sağlanmıştır. Ne yazık ki bizler, bu hakkı şimdiye kadar olması
gerektiği gibi kullanamadık. Ekonomik, sosyal, kültürel gerekçeklerle pozitif ayrımcılık kadınlar için her
geçen gün biraz daha artmaktadır. Oysa böyle bir ayrımcılık ne Müslüman Türk geleneğinde nede
herhangi bir dini inançta görülemez.
‘Önce İnsan’ sloganıyla yola çıkan Partimiz, devlet ve millet sevgisini,hürriyetleri,özveriyi,dürüstlüğü,çalışkanlığı,akılcılığı, çağdaşlığı, sosyal demokrasiyi temel
değerler olarak benimsemektedir.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza insana yakışır yaşama imkanları oluşturmak,
çağdaş eğitim vermek insani değerleri yüksek, temiz ve refah bir dünya bırakmak, biz ebeveğinlerin
öncelikli amacı olmalıdır.

Anne ve babanın çocuklar karşısında sorumluluğunun paylaşılması, Türkiye’nin içinde
bulunduğu zor zor yaşam şartlarında kaçınılmazdır.Paylaşılamayan sorumluluk, özellikle kadınlarımız
için çok ağır olmaktadır.
Aile yüküyle başbaşa bırakılan kadın iş hayatından,eğitim fırsatından ve hatta sosyal hayat-
tan uzaklaşmaktadır.Bu dengesizlik, kadının üretimden uzaklaşmasına ülkenin ekonomisine,kültür ve
bilgi seviyesine yansıyarak huzurlu toplumsal yaşama engel olmaktadır. Düşüncelerine ve hayallerine
set çekilen sayısız kadın, mutsuz bir yaşam sürmekte,çevresine ve kendisine karşı sahip olduğu
potansiyelin çok altında bir yaşam standardına razı olmak zorunda bırakılmıştır.
Tarihimizden örneklerle hatırlarsak, Türk kadını savaşta,doğal afetlerde,ekonomik krizlerde üzerine
düşeni vakarla yerine getirip,sahip olduğu güzel meziyetleriyle hep emektar ve vefakar olmayı
başarmıştır.Yeri gelince anne,asker,emekçi olmuş, bu sıfatların hepsini aynı anda taşıyabilecek güçte
olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Şimdi,bu büyük gücü sindirmeye çalışan siyasi çıkar oyunlarına,uydurma geleneklere, siyasal
İslam hedeflerine dur deme zamanı geldi.Parti programımızdan kesitleri de sizinle paylaştığım bu yeni
hareketimiz, inanıyorum ki hepimizin duygu ve düşüncelerine kılavuz olacaktır.İlerleyen zamanlarda,
kadınlar ve çocuklar için gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projelerimizi sizlerle paylaşacağız;
önerileriniz bize derinlik kazandıracaktır.

Çünkü Partimiz, Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceğini, milletimizle beraber planlamayı ve
inşa etmeyi hedef edinmiş bir merkez partisidir. Bu hedef doğrultusunda, her türlü evrensel insanlık
değerlerini ve birikimlerini esas alır. Partimiz demokratik, laik, hak ve hukukun üstünlüğü ilkesi
üzerine oturan toplumsal bir hareket olarak doğmuş, insanı merkez alan siyasi bir anlayışa sahiptir.
Bu toplumsal ve siyasi hareket içinde, kadının olması ve gerektiği yeri alması kaçınılmaz bir
görevdir. Çözüm apaçık ortadadır; kadın siyasette belirleyici bir çoğunluğa ulaştığında ,bu ülkede
anaların ağlamasının ne demek olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır ve gerçekçi çözümler ortaya
konulabilecektir.

Sevgili hemcinslerim ,kadınların siyasette etkili olarak yer aldığı bir ülkede huzur hakim
olacaktır ,üretim artacaktır ve yaşam standardı yükselecektir. İşte bu ve benzer nedenlerle, ülkemizin
bütün kadınlarının, siyaseti din ,dil, ırk, mezhep, bölge ve cinsiyet ayrımı göstermeksizin, çocuklarının
geleceği ve ülkemizin yeniden kurtuluşu için yapabileceği yer Merkez Parti’dir.

Sevgi Ve Saygılarımla,

Mehlika BAŞAR
Merkez Parti Kadın Kolları
Genel Başkanı