BASIN AÇIKLAMASI ;

23 Mayıs 2018

ADALET; insan hayatının her alanında gerekli, devlet ve toplum düzeninin her zaman muhtaç olduğu bir ölçüdür.

Bir devletin kuruluşundan itibaren onun devamını sağlayan, insanlar arasında hukukta eşitliği temin eden, ve doğru şekilde uygulanması halinde insan, toplum ve devlet için huzuru getiren yegane unsurdur.

Bu sebeple insanlar hayatın her alanında adaletle iş yapmayı hedeflemelidirler. Bir devlette adalet sadece Adalet Bakanlığı’nın değil; bütün bakanlıkların, kurum ve kuruluşların, her mevkide görev yapan bütün fertlerin riayet etmesi gereken asli unsurdur. Bunun için adalet duygusu öncelikle vicdanlarda yer etmiş olmalıdır. Bu maksatla bireyler eğitilecek ve adaletin ilk tecelli yeri vicdanlar olacaktır.

Nitekim İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 1. Maddesinde, tüm insanların temel hak ve hürriyetler bakımından hür ve eşit doğduğu, insanların akıl ve vicdan sahibi olup, birbirine karşı kardeşlik düşüncesiyle davranmak zorunda olduğu ifade edilmiştir. Bu düzenleme adalet düşüncesinin müşahhas bir hükme yansımış şeklidir. Asıl hedeflenen ise bu düşüncenin davranışa yansımasıdır. Aynı metinde herkesin; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka inançlara bakılmaksızın, eşit haklara sahip olduğu ifade edilmektedir.

Adaletin tamamen ortadan kaldırıldığı ve adalet bakanlığının diğer yargı organlarıyla birlikte iktidarın hukuk bürosu gibi çalıştığı bu zamanda; her türlü muhalefetin fiilen, hukuken engellendiği bu şartlarda; muhalefete başka türlü imkanın tanınmadığı bu zamanda, yine hukuki bir çare olan kanun çerçevesinde adalet için yürümek dahil, her türlü aktiviteyi Merkez Parti olarak destekliyoruz.

Rahmet ve merhametin tecelli ettiği bu Ramazan ayında, büyük bir organizeyle toplumun ortak derdi olan adaleti gündeme getiren, başta ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını ve bu işe taraftar olan herkesi canı gönülden tebrik ediyoruz.

Merkez Parti olarak 07.07.2014 tarihindeki kuruluş günü basın açıklmamızda “önce insan”, ve “her şey insan için” diyerek yola çıkmış; “adalet, hürriyet, ahlak siyasette vazgeçilmez ve herkes için ortak paydamızdır” diye herkese duyurmuştuk. Özellikle ana muhalefet partisine ve vicdan sahibi olup, bu duygulara taraftar olan ve zamanla bizi teyit ve tasdik eden herkese ayrıca teşekkür ediyoruz ve kanuni bir hak olan bu yürüyüşü merkez parti olarak destekliyoruz.

Merkez Parti adına Prof.Dr.Abdurrahim KARSLI