“DEPREM ODAKLI” YEREL SEÇİM

8 Ocak 2024

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Bu gelişmeyle medyada iktidara yakın isimler, olası İstanbul depremini “PR” malzemesi haline getirmeye şimdiden başladı. Sayın Kurum’un, İstanbullulara “deprem tedbirlerini alabilecek tek isim” olarak sunulması, deprem konusunda görevlerini yerine getirmeyen iktidarın ters algı operasyonundan başka bir şey değildir.

Son yıllarda kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm olarak ele alınmış, başta İstanbul olmak üzere kentlerimizde deprem odaklı eylem planları hazırlamak yerine rant odaklı uygulamalar yapılmıştır.

İnsan haklarına, mülk edinme hakkına ve anayasaya aykırı olan ‘’Kentsel Dönüşüm” başlatan iktidar en başta yerel yönetimlerin demokratik hakkına tecavüz etmiştir. Belediyeler en uygun, en düzgün şehir planlamalarını yapsalar da hükümet kararları kendi eline alarak, kentsel dönüşümü merkezin tekeline sokmuş, en büyük darbeyi belediyelere vurmuştur.

İktidarın kendi raporunda bile afet riskine açık yapılaşmalar yapıldığı itiraf edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 17 Mart 2023 tarihinde 11 ili kapsayan Kahramanmaraş ve Hatay depreminin ardından hazırladığı raporda “Teknik kapasite ve personel yetersizlikleri, kentsel verileri (bina, mülkiyet, plan, ruhsat, jeolojik etüt, dere yatağı vb.) içeren bilgi sistemlerinin yetersizliği gibi nedenlerle de imar planlarında doğru plan kararları alınamamakta, afet riskine açık yapılaşmaları içeren kentsel dokular oluşabilmektedir” ifadelerine yer vermiştir.

Ülkemizde yetkin bir deprem bilimci, can güvenliğine yönelik hedefleri olmayan partilere oy verilmemesi gerektiğini söylemiş, “Sizin ve çocuklarınızın depremde can güvenliğini hedefleyen plan ve projesi olmayan hiçbir partiye oy vermeyin” açıklamasını yapmıştı.

Milyonlarca insanımızın canını, mülkünü tehdit eden deprem gerçeği manipülasyon içeren PR malzemesi olmamalı, insan ve kent odaklı politikalarla samimi bir şekilde hayata geçirilmesi gereken uygulamaları içermelidir.

2024 yerel seçimleri, deprem konusunda da bir samimiyet testi olacaktır. Merkez Parti olarak, kurullarımızda yapacağımız istişare sonrası, özellikle büyükşehirlerde destekleyeceğimiz adayları bu samimiyet ölçüsünde değerlendirerek açıklayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Merkez Parti Basın Bürosu