Genel Başkan Prof. Karslı’dan Miraç Kandili tebriği

24 Mayıs 2018

Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, Miraç Kandili dolayısıyla twitter hesabında (@abdurahimkarsli) tebrik mesajı yayınladı.

Bu gün miraç kandili. Mi’racın bâtını, velâyettir; halktan Hakka gidiş. Zâhiri ise, Risâlettir, Haktan halka geliyor. Mi’racın hakikatı, Zât-ı Ahmediyyenin (A.S.M.) kemâlât mertebelerinde seyr ü sülûku ve müşahadesinden ibarettir. Miracın Hikmeti ise, şu kâinatın Hâlıkının vahdet ve ehadiyetinin tecellilerini göstermek için, bütün mahlukat adına mümtaz bir şahsı: İlâhi maksadını ona anlatmak ve onun nazarı ile, bütün mahlukatına sanatının, rububiyetinin bütün güzelliklerini görmek ve göstermektir. Miracın meyvesi ise, beşer adına iman hakikatlerini bütün latifelerle müşahade etmek, emri ilahiyi öğrenmek ve bütün kullarına bildirmek, Zatı Zülcelali bizzat müşahade etmek,kainatın en kıymetli meyvesi insan olduğunu bütün mahlukata göstermek ve namazı beşere hediye etmektir.

Aslında Miraç anlatılmaz yaşanır,sadece miraç günü değil, her an her zaman. Bu duygu ve düşüncelerle kandilinizi tebrik ederim…