Merkez Parti , Parti Programından

23 Mayıs 2018

Merkez Parti olarak, siyasi parti lider ve kadro oligarşisinin oluştuğu ülkemizde, siyasetin kirletildiğini, siyasi alanın iyice daraltıldığını değerlendiriyor ve siyaseti sadece topluma hizmet etmenin bir aracı olarak görüyoruz.
Siyasetin ve siyasetçinin yeniden saygın ve güven veren bir konuma getirilmesini, siyasetin bilgi, dürüstlük ve liyakati esas alan bir yapıya kavuşturulmasını, siyasetin denetlenebilir ve şeffaf olmasını gerçekleştirmek öncelikli hedefimizdir.

Merkez Parti olarak, halkımızın ekonomik, sosyal ve kültürel taleplerini yasama ve yürütme organlarının gündemine taşımayı ve devlet mekanizmasını bu doğrultuda çalıştırmayı hedef alır. Bu nedenle; dünyayı ve ülkemizi tanıyan, bilgi tabanına oturan, tarih bilinci olan ve halka hizmeti Hakk’a hizmet bilen bir lider ve kadro hareketi olarak yapılanmayı amaçlıyoruz. Kadınların partimiz kadrolarında ve parlamentoda olabildiğince yüksek oranında temsilini öngörmekteyiz.

Tarihten dersler çıkartarak, bir toplumun bu gününü doğru kural ve yöntemlerle inşa etme ve geleceğini de doğru projelendirme iradesi olan siyaseti, millet iradesini esas alarak yürütmek partimizin amacıdır. Millet iradesini gölgede bırakacak hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir.

Merkez Parti iktidarında, Siyasi Partiler Kanunu değiştirilerek; siyasi partilerin teşkilatlanmaları, üyelikleri, aday tespitleri ve mali yapıları şeffaflaştırılacak, partilerin hesapları ve adayların seçim harcamaları şeffaf ve denetlenebilir hale getirilecek, parti içi demokrasi hukuku geliştirilecek ve çağdaş demokratik anlayışın gereklerine uyumlu hale getirilecektir

Değiştirilmesi öngörülen ’Seçim Kanunu’ ve ‘Siyasi Partiler Kanunu’nda; vatandaşların ve partili üyelerin özgür seçme ve seçilme hakları tüm unsurlarıyla gerçekleştirilecek, “Milli iradeyi tam yansıtan” bir seçim sistemi getirilerek parti adaylarının tespitinde tüm üyelerin katılımıyla yapılacak ön seçim sistemi esas alınacaktır. Ancak ülke ihtiyaçlarının gerektirdiği durumlarda Parti Genel Merkezi olarak %20’yi geçmeyecek bir kontenjan ayrılabilecektir.

Partimiz iktidarında, siyasetin kirlenmesini önlemek amacıyla kanuni düzenlemeler yapılacak, seçimle gelen herkesin kanunen vermek zorunda olduğu mal bildirimi kamuoyunun bilgisi ve denetimine sunularak siyaset kazanç aracı görüntüsünden kurtarılacaktır.

Milletvekili ve bakanların yargılanmaları önündeki anayasal engeller kaldırılacaktır. Dokunulmazlık konusu, tüm kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri önündeki engeller ve ayrıcalıklarla birlikte ele alınacak, milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerine inhisar ettirilecektir. Bu hususlardaki zaman aşımı bir kanunla kaldırılacak ve geçmişe yönelik sorgulama ve muhakemenin önü açılacaktır.

Merkez Parti olarak, Türkiye’ye ihtiyacı olan yeni, dürüst ve ilkeli bir siyaset anlayışını getirmeye ve bu anlayışı öncelikle kendi içinde uygulamaya geçirerek, diğer partilere örnek olmaya kararlıyız.

Merkez Parti olarak, parti içi demokrasinin ve şeffaflığın yerleşmesi için; ilkeli siyaset açısından genel başkanlık ve milletvekilliği süresini belli sürelerle sınırlayacağız.

Merkez Parti bütçemiz kamuoyuna açık hale getirilecektir. Parti içi yarış serbest rekabet ortamında demokratik olarak yapılacaktır. Parti üyelerimizin tüzük ve program dâhilinde özgürce düşüncelerini ifade etmeleri sağlanacaktır. Parti gruplarında bağlayıcı grup kararlarını tüzükte sayılı istisnai hallerde alacağız.