Hukuk, Yargı ve Adalet Komisyonu

11 Aralık 2019

Komisyonun görev ve amacı:

Yargının yeterince adil, bağımsız ve tarafsız olamayışının, siyasetin yargıya tahakkümünün, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin sözde kalmasının, yargının bu durumundan dolayı ayrıcalıklı kesimlerin oluşmasının sosyal, siyasal ve hukuki nedenlerini araştırmak.

Her hak sahibini hakkına kavuşturmak suretiyle adaleti ve toplumun devlete güvenini sağlaması gereken bir yargı sistemini kurmaya yönelik çözüm önerilerini oluşturmak ve bu hususta Parti görüşü ile söyleminin oluşturulmasına dair çalışmalar yapmak.