Medya ve Tanıtım Komisyonu

11 Aralık 2019

Komisyonun görev ve amacı:

Ülke sorunlarına dair Partimizin çözüm önerileri, siyasi konulardaki görüşleri ve faaliyetlerinin duyurulması için yazılı, görsel ve sosyal medya ile diğer kitle iletişim araçlarının nasıl en etkili şekilde kullanılabileceğine ilişkin çalışmalar yapmak, ayrıca tanıtım faaliyeti olarak başka alanlarda neler yapılabileceğini araştırmak.

Ülke sorunları ve siyasetin güncel durumunun sağlıklı şekilde değerlendirilmesi için anket çalışmaları yapmak.