Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Komisyonu

11 Aralık 2019

Komisyonun görev ve amacı:

Özgürlükçü-ilkeli gazeteciler, sosyal medya yayıncıları, aydınlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve diğer siyasi parti temsilcileri ile başta demokrasi, adalet ve insan haklarının gelişmesi olmak üzere ülkemizdeki sorunların çözümü için siyasi zeminde yapılabileceklerle ilgili görüş alışverişlerinde bulunulmasına yönelik sistem ve yöntem çalışmaları yapmak.

Seçmenlere Partimiz ve programının anlatılması, onların dertleri ile ülke meselelerine ilişkin görüşlerinin öğrenilmesi için buluşmalar kapsamında, ülkemizdeki seçim çevrelerinde ilgili teşkilat mensuplarımızla birlikte ziyaretler, toplantılar, konferanslar, mitingler düzenleme şeklindeki faaliyetlerin en etkili ve faydalı şekilde yapılabilmesi için teknik ve içerik yönden çalışmalarda bulunmak.