Toplumsal Barışın Sağlanması Komisyonu

11 Aralık 2019

Komisyonun görev ve amacı:

Bölücülük, ayrımcılık, ötekileştirme, nefret suçu, ırkçılık, toplumsal kutuplaşma vs. sorunların nedenlerinin tespiti ve çözümleri için yapılabilecek faaliyetleri araştırmak.

Toplumun her kesiminde ve siyasette kucaklayıcı bir sevgi dili oluşturulmasıyla birlikte, ülkemizin içinde bulunduğu temel sıkıntıların çözümüne yönelik topyekûn bir dönüşüm için toplumsal mutabakatın nasıl sağlanabileceği hususunda araştırmalar ile bu konularda Parti görüş ve söyleminin oluşturulması için çalışmalar yapmak.